365 Nap Pozitív Gondolatokkal – December

365 Nap Pozitív Gondolatokkal – December

December beköszöntével együtt érkezik az év legvarázslatosabb időszaka. Ez a hónap egybefonódik az ünneplés, az összetartozik a fény szimbolizmusával, amikor is a rövidülő napok és a hosszú éjszakák ellenére szívünkben világosság gyúl. December az a különleges időszak, amikor összegyűjtjük az év során szerzett tapasztalatainkat, és hálát adunk azokért a pillanatokért, amelyek formáltak, és gazdagítottak minket.

Ebben a hónapban az év végén megemlékezünk az új kezdetekről is. Ez az időszak lehetőség a család és a barátok körében töltött meghitt pillanatokra, a szeretet és a közösség ünneplésére. A karácsony közeledtével a szeretet üzenete tölti be a levegőt, emlékeztetve minket arra, hogy mi a legnagyobb ajándék amit adhatunk és kaphatunk. Ez a szeretet és a gondoskodás.

Decemberben minden nap egy kis emlékeztetőt osztok meg, amely arra inspirál, hogy teljes szívvel éljük meg az ünnepi szezont. Legyen ez az időszak a békesség, az öröm és a szeretet megélésének ideje, amikor is megállunk egy pillanatra, hogy átértékeljük mindazt, amit az év során kaptunk, és örömmel és reménnyel tekintünk az új évre.


365 Nap Pozitív Gondolatokkal – December


December 1. – Az advent kezdete

Megerősítés: “Az adventi időszakban nyitott szívvel várom az ég üzenetét.”

Advent az előkészület ideje, ahol belső világunkat készítjük fel, hogy befogadjuk a fényt és a reményt, az ünnepekhez.

Ima:

“Szerető Istenem, nyisd meg szívemet, hogy befogadhassam a szeretetet és béke üzenetet ebben az adventi időszakban. Ámen.”


December 2. – A remény gyertyája

Megerősítés: “A remény világítja meg a sötétséget.”

A remény gyertyájának meggyújtása emlékeztet minket arra, hogy a legnagyobb sötétségben is ott van a világosság és az új kezdet lehetősége.

Ima:

“Urunk, gyújtsd meg bennem a remény lángját, hogy sosem feledjem: fényed mindig legyőzi a sötétséget. Ámen.”


December 3. – Az összetartozás napja

Megerősítés: “Közösségemben erőt és szeretetet találok.”

Az összetartozás és a közösség ereje megerősít és támogat minden lépésünkben, különösen az ünnepek idején.

Ima :

“Köszönöm Neked Atyám, hogy szerető közösséggel veszel körül engem. Segíts, hogy én is kapjak ebből az erőből a növekedéshez. Ámen.”


December 4. – A belső béke napja

Megerősítés: “A belső békében találom meg az Isteni csendet.”

A belső béke nem a körülmények hiányát jelenti, hanem a harmóniát, amit akkor is megtalálunk, amikor a világ zajos körülöttünk.

Ima:

“Béke Királya, teremts bennem csendet és nyugalmat, hogy mindig meghalljam a meghitt suttogásodat. Ámen.”


December 5. – A szeretet cselekvése

Megerősítés: “A szeretet nem csak egy érzés, hanem tettekben megnyilvánuló erő is.”

A szeretetet cselekedetekkel fejezhetjük ki a legjobban. Apró kedvességek, figyelmesség és az adakozás a szeretet valódi megjelenítése.

Ima:

“Istenem, adj erőt, hogy szeretetemet ne csak szavakban, hanem tettekben is megmuthassam, és nem csak az ünnepek alatt, hanem minden nap. Ámen.”


December 6. – Szent Miklós napja

Megerősítés: “Megosztom másokkal a jóságot, amelyet Isten nekem adott.”

Szent Miklós, a gyermekek és az adakozás védőszentje. Legyünk inspirálva általa, hogy megoszthassuk bőségünket és szeretetünket.

Ima:

“Szent Miklós, segíts nekünk, hogy nyitott szívvel és nagylelkűen osszuk meg adományainkat. Köszönjük Istenünk adományait, melyeket ránk árasztott. Ámen.”


December 7. – A hívás hallgatása

Megerősítés: “Hallgatom Isten halk hangját, amely útmutatást és célt ad életemnek.”

Az élet zajai között gyakran nehéz meghallani Isten szavát. Fordítsunk időt a csendre, hogy meghalljuk Őt.

Ima:

“Drága Atyám, segíts nekem elcsendesedni, hogy hallhassam és követhessem Hívásodat. Ámen.”


December 8. – A tiszta szív

Megerősítés: “Tiszta szívvel lépek az előttem álló nap kihívásai elé.”

A tiszta szív lehetőséget ad arra, hogy a világot Isten szeretetén keresztül lássuk, és minden cselekedetünkben ezt a szeretetet tükrözzük.

Ima:

“Istenem, tisztítsd meg szívemet, hogy tökéletes tükörként tükrözhessék szeretetedet és irgalmadat a világ felé. Ámen.”


December 9. – Az alázatosság erénye

Megerősítés: “Az alázatosság útján járva közelítek Istenhez és embertársaimhoz.”

Az alázatosság nem gyengeség, hanem a belső erő jele, amely elismeri, hogy mindannyian Isten kegyelméből élünk.

Ima:

“Mindenható Atyám, taníts meg engem az alázatosságra, hogy szívemben és cselekedeteimben mindig a Te akaratod legyen az első. Ámen.”


December 10. – A hála minden pillamnatban

Megerősítés: “Minden helyzetben hálás vagyok, mert tudom, hogy Isten jó és gondoskodó.”

A hálával való élet nemcsak boldogabbá tesz minket, hanem segít meglátni Isten kegyelmét az életünkben még a nehéz időkben is.

Ima:

“Kegyelmes Istenem, taníts meg engem a hálás szív erényére. Segíts, hogy mindig értékeljem az élet apró ajándékait. Ámen.”


December 11. – A remény gyertyája

Megerősítés: “A remény fénye világítja be lelkemet, és megmutatja a szeretet útját.”

Advent idején a remény gyertyáját gyújtjuk meg. Engedjük, hogy ez a fény belső világunkban is világítson.

Ima:

“Mennyei Atyám, gyújtsd meg szívemben a remény lángját, hogy mindig megtaláljam a hozzád vezető utat. Ámen.”


December 12. – A szeretet hídja

Megerősítés: “A szeretet által híd épül köztem és embertársaim között.”

A szeretet az, ami összeköt bennünket, függetlenül attól, hogy milyen távolságok választanak el minket egymástól.

Ima:

“Istenem, segíts, hogy a szeretetem által híd épüljön embertársaim felé, és erősítsd meg ezt a kapcsolatot. Ámen.”


December 13. – A béke szigete

Megerősítés: “Belül megtalálom a béke szigetét, amely a külső viharok közepette is megnyugvást ad.”

A béke nem kívül, hanem belül kezdődik. Tegyük meg a szükséges lépéseket, hogy belső világunkban megtaláljuk ezt a békét.

Ima:

“Uram, adj belső békét nekem, hogy környezetemben is békét teremthessek. Ámen.”


December 14. – Az öröm forrása

Megerősítés: “Isten szeretete az öröm forrása az életemben.”

Az öröm mélyebb, mint egy pillanatnyi boldogság. Ez egy állandó állapot, amely Isten iránti bizalmunkból fakad.

Ima:

“Szerető Atyám, töltsd el szívemet az öröm forrásával, amely csak Tőled származhat. Ámen.”


December 15. – Az adakozás szelleme

Megerősítés: “Adakozásommal örömöt és reményt viszek mások életébe.”

Az adakozás nemcsak a javaink megosztását jelenti, hanem az időnk, figyelmünk és szeretetünk megosztását is.

Ima:

“Uram, taníts meg arra, hogyan adakozzak bőkezűen és szívből, mint ahogyan Te is adtál nekünk. Ámen.”


December 16. – A megbocsátás ajándéka

Megerősítés: “Minden megbocsátás, amit adok, az én szabadságom kulcsa.”

A megbocsátás lehetővé teszi számunkra, hogy elengedjük a múlt terheit és előre nézzünk.

Ima:

“Kegyelmes Istenem, segíts nekem megbocsátani, ahogy Te is megbocsátottál nekem. Add meg nekem a bátorságot, hogy szívemet ne terhelje a harag és a sértettség. Ámen.”


December 17. – Az összetartozás ereje

Megerősítés: “Az összetartozás erejével erősítem közösségemet és a világot.”

Együtt, mint egy közösség, sokkal többre vagyunk képesek, mint egyedül.

Ima:

“Mennyei Atya, köszönöm a közösséget, mely összeköt és erősít. Segíts, hogy mindig értékeljem és támogassam azokat, akikkel együtt járom az élet útját. Ámen.”


December 18. – A béke követei

Megerősítés: “A béke követe vagyok a világban.”

Mindannyian hozzájárulhatunk a világ békéjéhez azzal, hogy magunkon belül megtaláljuk a harmóniát és ezt sugározzuk ki.

Ima:

“Uram, használj engem eszközként a békéd terjesztésére. Engedd, hogy szeretetem és cselekedeteim hozzájáruljanak a világ nyugalmához. Ámen.”


December 19. – A hálára hangolódás

Megerősítés: “Minden helyzetben megtalálom az okot a hálára.”

A hálával való szemlélet megváltoztathatja az életünket, mivel így pozitív energiát bocsátunk ki.

Ima:

“Köszönök Istenem, minden áldást, amit az életembe helyezel. Segíts, hogy mindig lássam és értékelem azokat, még a nagy kihívások közepette is. Ámen.”


December 20. – Az elengedés gyakorlata

Megerősítés: “Elengedem a múltat, hogy teljes jelenléttel élhessek a jelen pillanatban.”

Az elengedés nem csupán felejtés, hanem a múltban történteknek az a tudatos felszabadítása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy előre lépjünk.

Ima:

“Drága Atyám, segíts nekem elengedni mindazt, ami már nem szolgál engem, hogy szívem helyet teremthessen az új kezdeteknek. Ámen.”


December 21. – A fény ünnepe

Megerősítés: “A fény győzedelmeskedik bennem a sötétség felett, minden nap.”

A téli napforduló, a fény diadalát ünnepli a sötétség felett, emlékeztetve minket, hogy még a legtöbb sötétség közepette is van remény.

Ima:

“Teremtő Istenem, köszönöm a fényt, amelyet az életembe hoztál. Segíts megőrizni ezt a belső világosságot, hogy megoszthassam másokkal. Ámen.”


December 22. – A belső békére való figyelem

Megerősítés: “A belső békém az én szentélyem, amit ápolok és védelmezek.”

A belső béke nem függ a külvilág körülményeitől; egy olyan állapot, amihez mindig vissza tudunk térni.

Ima:

“Nyugodt szívvel keresem a békét, és hálás vagyok minden pillanatért, amikor azt megtapasztalhatom. Ámen.”


December 23. – Az önzetlen adás ereje

Megerősítés: “Amikor önzetlenül adok, azzal a szeretetet gyarapítom a világban.”

Az adás nem csak a fizikai ajándékokról szól, hanem arról a szeretetről és gondoskodásról is, amit másoknak nyújtunk.

Ima:

“Mindható Istenem, inspirálj arra, hogy adakozó szívvel éljek, és segítségeddel megváltoztassam a világot. Ámen.”


December 24. – Szeretet és család

Megerősítés: “A szeretet és család közelsége tölti meg a szívemet a mai az estén.”

Karácsony szentestéje egy olyan időszak, amikor összegyűlünk szeretteinkkel, és közösen ünnepeljük a szeretet és az együttlét örömét.

Ima:

“Istenem, köszönöm, hogy körülvesznek a szeretteim ebben az ünnepi időszakban. Áldd meg otthonomat békével és örömmel. Ámen.”


December 25. – Karácsony napja: A remény születése

Megerősítés: “A remény ma megújul szívemben és a világban.”

Karácsony napja a remény, az újrakezdés és a fény ünnepe a világ számos kultúrájában.

Ima:

“Ünnepeljük a szeretet és a remény születését, és terjesszük ezeket az üzeneteket az egész világra. Áldott karácsonyt kívánok mindenki számára. Ámen.”


December 26. – Az összefogás ereje

Megerősítés: “Az együtt töltött idő erősíti családom és közösségem kötelékeit.”

A karácsony utáni első napokban gyakran megéljük a szeretet közösségi erejét, amint együtt töltjük az időt a családdal és barátokkal.

Ima:

“Köszönöm, Istenem, hogy összehozod szeretteimet, és lehetőséget adsz arra, hogy együtt erősítsük kapcsolatainkat. Áldd meg ezeket a pillanatokat. Ámen.”


December 27. – Az elcsendesedés ideje

Megerősítés: “Az év végéhez közeledve időt szánok az elcsendesedésre és az önvizsgálatra.”

Az év vége felé egy természetes időszak a lecsendesedésre, az elmúlt év értékelésére és a következő évre való felkészülésre.

Ima:

“Teremtő Istenem, segíts nekem elcsendesedni és figyelni a bennem élő hangra, hogy bölcsen tervezhessek a jövőre. Ámen.”


December 28. – A megbocsátás napja

Megerősítés: “Megbocsátással gyógyítom a múlt sebeit és ezzel szabaddá teszem a jövőmet.”

A megbocsátás egy erőteljes folyamat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elengedjük a múlt fájdalmait és előre nézzünk egy világosabb jövő felé.

Ima:

“Istenem, vezess engem a megbocsátás útján, hogy megtisztulhassak és helyreállíthassam a békét a szívemben. Ámen.”


December 29. – A remény megújulása

Megerősítés: “Minden nap új lehetőséget kapok a remény megújítására.”

Amikor az év vége felé közeledünk, emlékeztessük magunkat, hogy minden nap lehetőséget hordoz a változásra és az újrakezdésre.

Ima:

“Kérlek, Istenem, töltsd meg a szívemet reménnyel minden új napra, hogy frissen és erővel telve lépjek az új évbe. Ámen.”


December 30. – Az előkészülés napja

Megerősítés: “Jó szándékkal és pozitív szemlélettel készülök fel az Új Évre.”

Az év utolsó előtti napja tökéletes alkalom arra, hogy tiszta lappal kezdjünk, és kitűzzük az új év céljait.

Ima:

“Istenem, kérlek, világítsd meg utamat, hogy az új évben tiszta célokkal és hittel léphessek tovább. Ámen.”


December 31. – Az új kezdetek küszöbén

Megerősítés: “Minden véget egy új kezdet követ, és én készen állok, hogy bátran átlépjek az új évbe.”

Az év vége és az új év kezdete egyben az ünnep, az elengedés és a friss kezdetek ideje. Az év utolsó napján tisztelettel búcsúzunk a múlttól, és izgatottan tekintünk az előttünk álló lehetőségekre.

Ima:

“Köszönetemet fejezem ki Istenem mindazért, ami az elmúlt évben történt. Segíts nekem, hogy bátran és reményteljes szívvel nézzek az új év felé. Vezess az új kezdetek útján, hogy megvalósíthassam azokat a változásokat, amelyekre vágyom. Ámen.”

Ezzel be is fejezzük az évet, és teljes szívvel és új energiával várhatjuk az új évet!