Angyali imák minden napra

Angyali imák minden napra


IMA A REMÉNYSÉGÉRT

Drága Mennyei Atyánk,

Hálával fordulunk Hozzád ma, és köszönjük, hogy mindig mellettünk állsz, még a legnehezebb időkben is. Köszönjük, hogy sosem hagysz el minket, és mindig van remény, amíg Te velünk vagy.

Atyánk, ma reményt kérünk Tőled azoknak, akik elveszettnek érzik magukat, akiknek elfogyott a hitük és nem látják az utat maguk előtt. Kérjük, adj nekik erőt, hogy felálljanak, és bízni tudjanak Benned.

Add meg nekünk a bátorságot, hogy szembenézzünk a nehézségekkel, és ne veszítsük el a reményt, még a legnehezebb helyzetekben sem. Kérünk Tőled vezetést és bölcsességet, hogy mindig megtaláljuk a helyes utat.

Áldd meg azokat, akik ezt az üzenetet olvassák, és segítsd őket, hogy megtapasztalhassák Szeretetedet és Békédet. Adj nekik erőt és reményt, hogy túljussanak az élet viharain, és örömöt és békességet leljenek a mindennapi életükben.

Ámen.


IMA A GYÓGYÍTÓ ÁLDÁSÉRT

Drága Égi Atya,

Hozzád fordulunk ma, hogy kérjük a gyógyulás és az erő energiáit. Kérünk, segíts nekünk megtalálni a bátorságot és a hitet, hogy meggyógyuljunk testben és lélekben egyaránt.

Add meg nekünk a gyógyuláshoz szükséges erőt, türelmet és bölcsességet, hogy megtaláljuk azokat az utakat és lehetőségeket, amelyek segítségével visszanyerhetjük egészségünket. Segíts nekünk, hogy támogatást és szeretetet találjunk azokban, akik körülvesznek minket.

Kérünk, áldd meg a kezeket, amelyek gyógyítanak minket, és az eszközöket, amelyek segítségével visszanyerhetjük egészségünket. Add meg az orvosoknak, ápolóknak és minden gyógyító szakembernek a bölcsességet és az erőt, hogy segítsenek nekünk a gyógyulás útján.

Drága Égi Atya, kérünk, töltse el szívünket reménnyel és békével, és vezess minket az úton, amelyen visszanyerhetjük egészségünket és teljes életünket.

Amen.


A Gyógyulásért fohászkodó ima – a legerősebb gyógyító ima

Mennyei Atyánk, Te, aki mindent teremtettél és életet adtál,
Kérünk, fordítsd felénk figyelmedet ebben a törékeny pillanatban.

Jézus, Te, aki meggyógyítottál vakokat, sántákat és betegeket,
Küldd el gyógyító kezedet, és érintsd meg sebzett testünket és lelkünket.

Szentlélek, vigasztaló Lélek, aki életet és erőt adsz,
Töltsd be szívünket reménnyel és bizalommal, hogy a gyógyulás útján járjunk.

Minden egyes sejtünkkel, minden lélegzetvételünkkel érezzük jelenlétedet,
Ahogyan a napsugár áttöri a felhőket, úgy hatoljon át minket is gyógyító kegyelmed.

A hitünkkel kötődünk Hozzád, tudva, hogy Te sosem hagysz el minket,
Kérünk, gyógyíts meg minket, ahogyan csak Te tudsz, mindenható Isten.

Szűz Mária, aki mindig mellettünk állsz, könyörögj értünk,
Hadd legyen gyógyulásunk tanúbizonysága Isten végtelen szeretetéről.

Átadjuk Neked minden fájdalmunkat, minden aggodalmunkat,
Tudva, hogy kezedben minden seb meggyógyul, minden szív békére lel.

Ámen.


Ima az Őrangyalodhoz

Mennyei Őrangyalom,
Aki a magasságokból vigyázol rám,
Hálás szívvel köszönöm, hogy mindig mellettem vagy,
A nehézségek és kihívások pillanataiban.

Vezess a megvilágosodás fényén keresztül,
Támogass, hogy erős legyek a viharokban,
És amikor elbizonytalanodom,
Suttogd fülembe, hogy sosem vagyok egyedül.

Kérlek, töltsd meg életem az isteni szeretettel,
Segíts megérteni az élet rejtélyeit,
Vezess a helyes úton, hogy tiszta szívvel léphessek előre,
És hadd legyenek napjaim békével és harmóniával teliek.

Hálás vagyok, hogy velem vagy minden lépésnél,
És köszönöm az égi áldást, amit nap, mint nap rám öntesz.

Ámen.


Ima és köszönet az élet mindennapi csodáiért

Édes Atyánk, ki a mennyekben vagy,
Hálás szívvel fordulok ma Hozzád.
Köszönöm, hogy felébredek minden nap,
Hogy láthatom a Nap sugárzó arcát.

Köszönöm a madarak édes énekét,
Amit hallhatok, amikor kikelnek.
Köszönöm a levegő friss illatát,
Amely megtölti minden egyes pillanatomat.

Köszönöm a családomat, kik szeretnek,
És a barátokat, akik velem vannak, minden lépésben.
Köszönöm a nevetést, a könnyeket,
Mert mind-mind tanulság, ahogyan élek.

Köszönöm a munkát és a pihenést,
A mindennapi kihívásokat és a legnagyobb örömöket.
Köszönöm a kenyeret, amit megosztok,
És az édes vizet, amit minden nap iszok.

Kérlek, add, hogy szemem mindig lássa
Az élet csodáit, amelyek körülvesznek.
Segíts megőrizni hálás szívemet,
Hogy sose felejtsek el Neked köszönetet adni érte.

És amikor tovább haladok az élet útján,
Adj erőt és bátorságot minden napomra.
Hadd legyen a hála az, ami vezérel,
Hadd tükröződjék Benned az életem.

Ámen.


Ima az Univerzumhoz a végtelen lehetőségekért

Égi erők és az Univerzum hatalmas ereje, Ma a szívünkkel, lelkünkkel és gondolatainkkal fordulunk feléd.

Hálásan köszönjük a jóságodat, a támogatást és a vezetést, Amelyet minden nap érezhetünk életünkben, minden lépésnél.

Segíts, hogy mindig őszinték és becsületesek maradjunk, És adj erőt nekünk, hogy a sötét időkben is megtartsuk reményünket.

Kérjük az Univerzumot, hogy teremtő erejével támogasson minket, Hogy a karma pozitív energiáit mindig megtapasztalhassuk.

Adj erőt és bölcsességet, hogy az élet nehézségeivel szembenézhessünk, És hálás szívvel fogadjuk el az áldásokat és a leckéket egyaránt.

Ámen.


Ima az Őrangyalodhoz

Mennyei Őrangyalom,
Aki a magasságokból vigyázol rám,
Hálás szívvel köszönöm, hogy mindig mellettem vagy,
A nehézségek és kihívások pillanataiban.

Vezess a megvilágosodás fényén keresztül,
Támogass, hogy erős legyek a viharokban,
És amikor elbizonytalanodom,
Suttogd fülembe, hogy sosem vagyok egyedül.

Kérlek, töltsd meg életem az isteni szeretettel,
Segíts megérteni az élet rejtélyeit,
Vezess a helyes úton, hogy tiszta szívvel léphessek előre,
És hadd legyenek napjaim békével és harmóniával teliek.

Hálás vagyok, hogy velem vagy minden lépésnél,
És köszönöm az égi áldást, amit nap, mint nap rám öntesz.

Ámen.


Az Isteni gondviselés áldásos imája

Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük a szeretetedet, melyet minden nap éreztünk. Köszönjük, hogy gyermekekedként tekintesz ránk, és hogy a Te gondoskodásodban minden nehézség könnyebbé válik.

Istenem, hisszük és tudjuk, hogy minden lépésünk alatt ott van az Isteni gondviselésed, ami vezet minket és támaszt nyújt nekünk. Kérünk, hogy emeld fel hitünket és bizalmunkat Benned. Segíts, hogy mindig érezzük a szereteted melegét, még a legnehezebb időkben is.

Áldd meg azt a kezet, ami minden nehézséget áldássá átalakít. Adj erőt, bátorságot és bölcsességet, hogy lássuk és elfogadjuk azokat az áldásokat, amelyeket már elhoztál számunkra. Töltsd meg szívünket békével, tudva, hogy soha nem vagyunk egyedül.

Köszönjük, Atyánk, hogy gondviselésed sosem hagy el minket. Segíts, hogy mélyebben megértsük és megtapasztaljuk azt a végtelen szeretetet, amit irántunk érzel. Kérünk, hogy az életünk legyen a Te dicsőséged tanúbizonysága.

Hiszünk és bízunk Benned, mert tudjuk, hogy az Isteni gondviselés alatt állunk.

Ámen.


Ima a Gyógyulásért

Mennyei Atyánk,

Légy velünk ebben a pillanatban, amikor szívünk a gyógyulásért kiált. Kérünk, hallgasd meg könyörgésünket és öntsd ránk gyógyító szeretetedet.

Ebben a sebezhető időszakban, amikor testünk, lelkünk és szellemünk a gyógyulást keresi, kérünk, légy mellettünk. Adj nekünk erőt, hogy megküzdjünk a fájdalommal, és bízni tudjunk abban, hogy a te kegyelmed által gyógyulást nyerünk.

Szent Lelkeddel töltsd be szívünket, hogy ne érezzük magunkat elveszettnek vagy egyedülnek ezen az úton. Adj nekünk bátorságot és reményt, hogy tudjuk, minden nehézség ellenére Te mindig mellettünk állsz.

Kérünk, érintsd meg sebeinket, gyógyítsd meg őket, és hozd vissza a teljességet életünkbe. Segíts, hogy lássuk a gyógyulás jeleit mindennapjaikban, és hálával töltse el szívünket minden egyes lépés, amit a gyógyulás felé teszünk.

Ámen.


Ima a gondok átadására:

Szent Teremtő, aki az égben vagy,
Adj erőt, hogy átadhassam gondjaimat,
Hagyd, hogy a fényes tündérek érintése,
Vezessen az életem minden lépésénél.

Mikor a terhet túl nagynak érzem,
Hadd bízzam rád, és legyek békében.
Köszönöm, hogy sosem hagysz magamra,
És a tündérek vigyáznak rám napról napra.


Ima az Angyali Vezetésért és a Békéért

Mennyei Atyám, Ki a csillagok között lakozol, Áldott legyen a Te neved az égen és a földön. Ma éjszaka a Te végtelen szeretetedhez fordulok, Kérve a Te végtelen bölcsességed és vezetésed, mely nem hagy el soha.

Köszönöm, hogy Gábriel arkangyal mellém áll, Vezet, vigasztal és erőt ad a nehéz napokban. Kérem, hogy angyalaid sose engedjék el a kezem, És mutassák meg a fényt, amikor sötétségben vagyok.

A Te irgalmadban bízom, és a Te vezetésedet keresem. Tudd meg, hogy szívem mélyén érzem az angyali jelenléted. Áldd meg lépteimet, hogy az isteni úton járjak, És mindig emlékeztess a Te végtelen szeretetedre.

A közelgő napokban, ahogy kihívásokkal találkozom, Kérlek, erősítsd meg bennem a hitet és a reményt. Hadd érezzem angyalaid védelmező szárnyainak melegét, És vezess a Te csodás terveid felé.

Köszönöm, Atyám, hogy mindig mellettem állsz, És sosem hagysz magamra, akármilyen sötét is legyen az út.

Ámen.


Ima a Gyógyulásért

 

Édes Atyám, Aki a Mennyekben vagy,

Hozzád fordulok, mert Te vagy az én erőm és vigaszom.

Hálát adok minden pillanatért, amelyet már megadtál nekem,

De ma különleges kérés hozok eléd: a gyógyulás kegyelméért könyörgök.

Kérlek, érintsd meg testemet és lelkemet gyógyító kezeddel,

Hozz gyógyulást azokban a részekben, ahol fájdalmat és szenvedést érzek.

Légy velem ezen az úton, erősítsd meg hittemet és reményemet.

Adj erőt nekem és szeretteimnek, hogy a gyógyulás útján kitartóak legyünk,

és hadd lássuk minden napban azt a csodát, amit számunkra előkészítesz.

Küldj gyógyító angyalokat, hogy kísérjenek ezen az úton,

és mutassák meg számomra a helyes irányt, ahol a gyógyulás vár.

Emlékeztess minden nap arra, hogy Te mindig mellettem vagy,

és hogy a gyógyulás nemcsak a testben, hanem a lélekben is megtörténik.

Kérlek, hallgasd meg ezt az imát és áraszd rám gyógyító szereteted!

Ámen.


Bőségvonzó Ima az Égi Segítőkkel és Angyalokkal

Kedves Égi Segítőim, Angyalaim, és az Univerzum Szeretett Energiai,

Megnyitom szívemet és lelkemet előttetek ebben az áldott pillanatban, hogy meghalljam és befogadjam a bőséget, amely körbevesz és áthat mindent, amit csak létrehozok.

Hálával és szeretettel köszöntöm azokat a lehetőségeket, amelyek már megjelentek életemben, és azokat is, amelyek még csak most készülnek megjelenni.

Kérem az angyalokat és az égi segítőimet, vezessenek minden lépésemben, hogy az utam az igazi bőséghez vezessen: anyagi jóléthez, egészséghez, boldogsághoz és szeretethez. Segítsetek abban, hogy azok a döntések, amelyeket most hozok, a legjobbak legyenek életemben és mások életében is.

Hálásan és nyitott szívvel fogadom az Univerzum bőségét. Hiszek abban, hogy minden, amire szükségem van, már itt van vagy éppen úton van hozzám.

Ámen.


Lefekvés előtti ima az éjszaka őrzőihez

Mennyei Atyám, ahogyan lehunyom szemeimet, és az éj csendjébe merülök,
Először is hálát adok Neked mindenért, amit ma kaptam.

Köszönöm a mosolyokat, amelyekkel találkoztam,
Köszönöm a nehézségeket, amelyekkel erősítettél,
Köszönöm azokat a pillanatokat, amelyekben Rád találhattam.

Ahogyan az éj leple alatt pihen a világ,
Kérlek, bocsáss meg nekem minden hibáért, minden elszalasztott alkalmat,
és minden szót, amelyet talán nem kellett volna kimondanom.

Miközben az éji csendben hallom a szívem dobbanásait,
Kérlek, töltsd meg a lelkemet békével, reménnyel,
És erősítsd meg bennem a hitedet és a szeretetedet.

Vigyázz ma éjjel azokra, akik magányosak, elveszettek vagy szenvednek,
És áraszd ki Rájuk gyógyító, vigasztaló fényedet.

Az ébredés hajnalán készíts fel az új napra,
Tele lehetőségekkel, áldásokkal és a Te végtelen szereteteddel.

Ebben az éjszakában, én, a Te gyermeked, a Te kegyelmedbe ajánlom magam,
Tudva, hogy Te mindig itt vagy velem, minden lépésemnél.

Ámen.


Esti Imádság a Jólétért, Egészségért és Bőségért

Ó, Mennyei Atyánk, melynek fénylő csillagai az éjszakai égen ragyognak, hozzád fordulok ezen a csöndes estén, hálával és reménnyel a szívemben.

Köszönöm a jólétet, amit már megkaptam tőled, és amely a hétköznapjaimban rejlik. Kérem, hogy áraszd rám a bőség áldását, hogy még többet adhassak és osszak meg másokkal. Hogy minden lépésem, cselekedetem és gondolatom erősítse jólétemet és boldogságomat.

Köszönöm az egészséget, amellyel megáldottál. Kérek téged, óvd és erősítsd testemet és lelkemet, hogy mindig erővel és energiával léphessek tovább. Gyógyíts meg minden betegségből, fájdalomból, és vezess a teljes testi és lelki egészség felé.

Köszönöm a bőséget, amihez hozzásegítettél. Kérek, hogy növeld meg lelkemben a hála és a szeretet érzését, hogy megláthassam a világodban rejlő végtelen lehetőségeket. Segíts megértenem, hogy az igazi gazdagság nem csak a pénzben vagy a tárgyakban mérhető, hanem a szeretetben, a kedvességben és az összetartozásban.

Ó, Istenem, mivel az éjszaka sötétje körülvesz, kérem, legyen a Te fényed az, amely útmutatásként szolgál nekem. Add, hogy álmomban is megtaláljam a békét és a nyugalmat, és felébredve telve legyek új erővel és hálával.

Kérek téged, áraszd rám és szeretteimre a jólét, egészség és bőség áldását a mai, és minden éjszakán.

Ámen.


Angyali Ima az Égi Áldásokért

 

Szent Angyalok, az ég ragyogó hírnökei,

Akik a fény és szeretet örök csatornái vagytok,

Ma hozzátok fordulok alázatos szívvel, kérve aza égiek áldását.

 

Fénylő őrangyalom, aki mellettem állsz,

Vezess a bölcsesség és megértés ösvényén,

Hogy minden lépésem az isteni úton haladjon.

 

Mennybéli vezetők, akik a változás szeleit hordozzátok,

Árasszátok rám az új lehetőségek és kezdetek erejét,

Hogy bátran és elszántan haladjak előre életem útján.

 

Egek angyalai, akik a remény és hit üzenetét hordozzátok,

Töltsétek meg szívemet reménnyel, és erősítsétek hitemet,

Hogy sose veszítsem el a bizalmat az élet csodáiban.

 

Köszönöm, hogy meghallgattok,

És köszönöm az égi áldásokat, melyek most és mindörökké kísérnek.

 

Ámen.


Isteni Angyalok Imája

Kedves Fénylő Angyalok,

Ti, akik a világegyetem végtelen sugarai között szárnyaltok, közelítsetek hozzám ebben a szent pillanatban. Halljátok meg szívem legmélyebb rezgéseit és szándékait, amelyek fényesen csillannak a lelkem tükrében.

Én, a Föld gyermeke, a csillagok unokája, most felétek fordulok. Kérem, érintsétek meg életemet azzal a varázslatos energiával, amelyet csak ti tudtok adni. Segítsetek nekem megtalálni az utamat ebben a bonyolult, de csodálatos valóságban, és mutassatok rá azokra a lehetőségekre, amelyek a legjobbak számomra.

Az Univerzum csodáitól vezérelve kérlek benneteket, töltsétek meg szívemet békével, szeretettel és megértéssel. Adjatok erőt, hogy minden nap a fény útján járjak, és hogy mindig megtaláljam a harmóniát és az örömöt életem minden pillanatában.

Hálás vagyok, hogy ti, ragyogó lények, mindig mellettem vagytok, és hogy állandóan támogatjátok és vezetitek lépteimet.

Ámen.


Ima az Angyalok Védelmező Erejéért ?

 

Drága Őrangyalok és Fénylények,

 

A Ti végtelen szeretetetekben és erejében keresek menedéket,

Ahogy a világ kihívásai és zűrzavara körülvesznek.

Kérlek, öleljetek körül a fényetekkel és védelmező szárnyaitokkal,

Távolítsátok el előlem a félelmet, az aggódást és a veszélyt.

Adjatok erőt minden lépésemben, hogy biztosan és bátran haladjak előre,

Vezessetek az úton, hogy mindig a legjobb döntéseket hozhassam.

Ha sötétség vagy árnyék kísér utamon,

Legyen a ti fényetek az, ami megvilágítja az utat és elűzi a homályt.

Kérlek, álljatok mellettem nap mint nap, óvjatok és támogassatok,

Hogy a ti szeretetetekben és erejében megtalálhassam a békét és a biztonságot.

Köszönöm, hogy sosem vagyok egyedül, hogy a ti védelmetek mindig velem van,

Bízom bennetek és hálás vagyok minden áldásért és vezetésért, amit adtok.

Ámen.


Ima az éjszaka gyógyító angyalaihoz

Drága Éjszakai Gyógyító Angyalok,

Ahogy a sötét takaró beborítja a világot, és csillagok csendesen világítanak az égen, tudom, hogy ti vagytok mellettem. Az éjszaka mélységében, amikor a világ elcsendesedik, és a lélek nyugalomra vágyik, érzem a jelenléteteket, ahogy gyengéd szeretettel körbeveszitek lelkemet.

Ó, csodálatos Éjszakai Angyalok, akik a holdfény alatt szárnyalnak, és az éjszaka csendjében suttognak, kérlek, öleljetek körül engem a gyógyító energiátokkal. Töltsétek meg szívemet békével, és lelkemet derűvel. Segítsetek elengedni a napi terheket, a gondokat, és minden fájdalmat, ami még bennem él.

Ébresszétek fel bennem a reményt, és adjatok erőt az új napra. Vigyázzatok rám, amíg álomba merülök, és vezessetek át az éjszaka sötétjén, hogy hajnalban megújulva, frissen és erővel ébredjek.

Drága Éjszakai Angyalok, hálás vagyok nektek. Köszönöm, hogy mellettem vagytok, és gyógyító energiátokkal megérintitek lelkemet. Veletek az éjszakák csendesek, a sötétség meleg és biztonságos.

Ámen.


Ima a nyugodt alvásért

“Drága Mennyei Atyám, amikor lefekszem aludni ezen az éjszakán, szeretettel gondolok az angyalokra, akik minden nap körülöttem vannak. Köszönöm neked, hogy elküldted őket, hogy vigyázzanak rám, és köszönöm az angyaltollat, amelyet ma találtam.

Ez az angyaltoll emlékeztet arra, hogy sose vagyok egyedül, és hogy az angyalok mindig a segítségemre sietnek. Miközben alszom, kérlek, töltsd meg a szívemet hittel és reménnységgel. Segíts nekem abban, hogy elengedjem a nap során felgyülemlett stresszt és aggodalmat, és hogy teljes bizalommal forduljak feléd és az angyalokhoz.

Áldd meg az éjszakámat, hogy pihentető és regeneráló legyen, és segíts nekem abban, hogy felébredve friss energiával és lelkesedéssel kezdjem az új napot.

Köszönöm a szeretetet és a gondoskodást, amit minden nap megtapasztalok.

Ámen.”


Ima a Bőségért és az Áldásokért

Drága Mennyei Atya és Szeretett Angyalaim,

Köszönöm, hogy ma is velem vagytok és körülveszitek szeretetetekkel életem minden pillanatát. Hálásan köszönöm a lélegzetet, amit veszek, az életet, amit élvezek, és az áldásokat, amikkel elhalmoztok.

Eljöttem ma hozzátok, teljes szívvel és nyitott lélekkel, hogy kérjem a segítségeteket és támogatásotokat. Tudom, hogy az életem néha tele van kihívásokkal és akadályokkal, de tudom is, hogy ti mindig itt vagytok, hogy segítsetek nekem ezekkel megbirkózni.

Kérem, hogy segítsetek nekem elengedni minden félelmet, aggódást és negatív gondolatot, amelyek visszatartanak az életemben. Töltsétek meg szívemet bőséggel, szeretettel és örömmel. Adjatok nekem erőt, bátorságot és bölcsességet, hogy meghozzam a helyes döntéseket és pozitív változásokat hozzak az életembe.

Drága Angyalaim, köszönöm, hogy közbenjártok értem, és megnyitjátok számomra az ég kapuit. Hálás vagyok a végtelen szeretetetekért és támogatásotokért. Tudom, hogy ti mindig velem vagytok, és segítitek a fejlődésemet és növekedésemet.

Köszönöm, hogy segítitek nekem felismerni az életemben lévő áldásokat és bőséget. Kérem, adjatok nekem lehetőséget, hogy mindig értékeljem és megbecsüljem ezeket az ajándékokat.

Kérlek benneteket, hogy segítsetek mindenkinek, aki olvassa ezt az imát, hogy megkapják azokat az áldásokat és a bőséget, amelyekre szükségük van. Töltsétek meg az életüket szeretettel, fényrel, békével és örömmel.

Köszönöm, Mennyei Atya, és köszönöm, Szeretett Angyalaim. Ámen.


Ima, amely bármikor, bármilyen élethelyzetben segítséget nyújt:

Kedves Mennyei Atyám, Univerzum Forrása és Teremtője,

Ezen a különleges napon hozzád fordulok, szívem telve reménnyel és hitel, tudva, hogy a Te kegyelmed által minden probléma megoldódik, minden akadály eltűnik.

Áraszd rám és mindazokra, akik ezt az imát olvassák, a bölcsesség, a megértés és a türelem erejét. Adj nekünk bátorságot, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, és bizalmat, hogy tudjuk: a Te útmutatásod alatt minden jóra fordul.

Hálás vagyok azért a szeretetért és a támogatásért, amit ma és minden nap érezhetek. Köszönöm, hogy segítesz nekem felismerni a csodákat, amelyek körülvesznek, és hogy elvezetsz engem a problémák megoldása felé.

Segíts nekem és mindazoknak, akik ebben a hitben osztoznak, hogy teljes szívvel és lélekkel nyitottak legyünk a Te áldásaidra. Hadd lássuk a jót minden helyzetben, és hadd találjunk örömöt még a legkisebb csodákban is.

Ámen.


Ez az ima személyes kapcsolatot teremt az angyalokkal, és erősíti a hitet és a bizalmat abban, hogy vezetnek minket a legjobb úton. Az ima továbbítása másoknak, tovább növelheti annak erejét és hatását!

Kedves Angyalok, a Fény Őrzői,

Hálás szívvel közeledem hozzátok, tudva, hogy soha nem vagyok egyedül, mert ti mindig velem vagytok. Érzem a jelenléteteket, a finom, gyengéd érintéseteket, amely megerősíti a hitet és a reményt bennem.

A csodák kapuja előtt állok, és kérlek benneteket, vezessetek át rajta, hogy elérjem a sorsom fényét, azt az életet, amelyre a lelkem vágyik.

Vezessetek a bölcsességhez, hogy felismerjem a jeleket, amelyeket küldtek nekem. Vezessetek az erőhöz, hogy legyőzzem az akadályokat. Vezessetek a szeretethez, hogy soha ne veszítsem el a hitet embertársaimban és magamban.

Én kinyitom szívemet, hogy fogadjam a változásokat, amelyek most jönnek. Tudom, hogy minden, ami történik, az én legjobb énemet szolgálja. Bízom bennetek, és hagyom, hogy az én utamat kijelöljétek.

Köszönöm, hogy velem vagytok, köszönöm, hogy megfogjátok a kezemet és átvezettek a csodák kapuján. Hálával tölt el, hogy tudom: ti soha nem hagytok el.

Az én szívem a ti szívetekben, és a ti szívetek az enyémben örökre.

Ámen.


Imák hétfőtől vasárnapig, a hét minden napjára


Kedves Angyalok, a Hétfő Új Kezdetének Őrzői, ezen az új hét kezdetén, segítsetek friss lendülettel és kitartással véghez vinni mindazt, amit tervezek. Adjatok bátorságot, hogy szembenézzek a félelmeimmel, és hittel haladjak előre az utamon.
Ámen.

Ez az ima a hétfői új kezdetekre, a friss lehetőségekre és a tervek végrehajtására fókuszál.

Drága Angyalok, a Kitartás Szentjei, a mai keddi napon, adjatok erőt és türelmet, hogy folytassam az utamat, még ha nehéz is. Vezessetek a bölcs döntések felé, hogy hű maradjak önmagamhoz és céljaimhoz.
Ámen.

A kedd ima a kitartásra és a céljaink iránti elköteleződésre összpontosít.

Szeretett Angyalok, a Bölcsesség Forrásai, segítsetek nekem a szerdai napon a tudás mélyebb megértésében, hogy a helyes irányba vezessenek lépéseim.
Nyissátok meg a szívemet és elmémet a tanulás iránt, hogy növekedjek és fejlődjek.
Ámen.

Ez az ima a tudás és a bölcsesség hívására koncentrál, valamint arra, hogy megértsük a körülöttünk lévő világot.

Kedves Angyalok, a Szeretet és Kapcsolatok Védőszentjei, a csütörtöki napunkon segítsetek abban, hogy nyitott szívvel forduljak mások felé. Adjatok erőt az együttérzéshez és a szeretet megosztásához mindazokkal, akikkel találkozom.
Ámen.

Ez az ima a szeretetre, az együttérzésre, és az emberi kapcsolatokra összpontosít.

Drága Angyalok, a Békesség és Harmónia Angyalai, ezen a pénteki napon adjatok nekem nyugalmat és békességet a hét végén. Töltsétek meg a lelkemet harmóniával, hogy érezhessem a világ szépségét és szeretetét.
Ámen.

Ez az ima a péntek nyugalmára és a hétvége előtti békére összpontosít.

Szeretett Angyalok, a Pihenés és Megújulás Őrzői, segítsetek a szombati napon a testem és lelkem megújításában. Adjatok energiát és örömöt, hogy felkészüljek a következő hét kihívásaira.
Ámen.


A szombat imája a pihenésre és a regenerációra fókuszál, hogy felkészülhessünk az előttünk álló napokra.

Kedves Angyalok, a Hálával Teli Szív Őrzői, a mai vasárnapon segítsetek az előző napok áldásaiért hálásnak lenni, és készítsétek fel a szívemet a következő hét szépségeire és lehetőségeire. Hálát adok mindazért, ami van, és ami még érkezik az életembe.
Ámen.

Ez az ima a vasárnapi lelki felkészülésre, a hálára és az új lehetőségek felé való nyitottságra irányul.


Egy szép ima, amelyet vasárnap este, lefekvés előtt mondhatunk el, hogy megköszönjük a hét áldásait és segítséget kérjünk az elkövetkező hét kezdetéhez:

Kedves Mennyei Atyám,

Ahogyan a nap lemenőben van, és a hét véget ér,
Tiszta szívemmel fordulok Hozzád, és a Te jelenlétedet keresem.

Hálás vagyok minden áldásért, amit ezen a héten kaptam,
Minden mosolyért, minden ölelésért, minden támogató szóért.

Köszönöm a kihívásokat is, melyek erősebbé tettek,
És köszönöm a bölcsességedet, mely útmutatást nyújtott nekem.

Vezess álmomba, óvj meg a rossztól, és töltsd meg békével a lelkem,
Hogy az ébredés új kezdet legyen, tiszta szívvel és friss szellemben.

Add meg nekem a bátorságot, hogy az új hétben bölcsen cselekedjem,
A szeretetet, hogy másokkal együttérző legyek, és a hitet, hogy benned bízzak.

Ahogyan a fejem a párnára hajtom, tudom, hogy Veled vagyok,
A Te szereteted a takaróm, a Te kegyelmed a párnám.

Az én Atyám vagy, és gyermekedként bízom Benned,
Aludjunk hát együtt, Atyám, a Te békéd ölelésében.

Ámen.

Ez az ima nem csak a háládat fejezi ki az elmúlt hétért, hanem segítséget és útmutatást kér az új hét kezdetéhez. Az ima segít befejezni a hetet békében és nyugalomban, hogy feltöltődve és megújulva kezdhesd az új hetet.


Ima a csodás változásokért, a pozitív helyzetek bevonzásáért az életünkbe

Szeretett Angyalok, Univerzum Égi Királysága,

Ma szeretném érezni a változás szellőjét,
Hogy minden rossz, ami nehezíti lépteimet, most távozzon,
Hogy minden jó, amit szívem mélyén érdemelni vélek, most megérkezzen.

Azokat a terheket, amelyek súlyosan nehezítik vállaimat,
Most átadom Nektek, hogy oldjátok fel és változtassátok áldássá.
Töltsétek meg lelkemet a remény, bölcsesség és szeretet fényével,
Hogy lássam az utat, ami valóban hozzám tartozik.

Hálás vagyok a végtelen irgalmatokért,
Hálás vagyok a végtelen szeretetetekért,
Hálás vagyok, hogy ma minden jóra fordul,
És tudom, hogy a rossz kilép életemből, elhagyva azt.

Az én hitem a tiéd, én szívem a tiéd,
Én lelkem készen áll az új kezdetekre,
Az én életem tele van fényrel és szeretettel,
Én vagyok a változás, én vagyok az áldás.

Ámen.


A Bőség Napjának Csodálatos Imája

Kedves Univerzum, az ég és a föld teremtő ereje,

Ma egy különleges napon ébredtem, egy napon, melynek rezgései bőséget és szeretetet hoznak életembe.

Ebben a pillanatban, tiszta szívvel és őszinte szándékkal kérlek:

  • Adj erőt, hogy felismerjem azokat a jeleket és lehetőségeket, melyek a sorsom irányát határozzák meg.

  • Tégy nyitottá, hogy befogadjam a bőség, az öröm és a boldogság ajándékait, melyek ma rám találnak.

  • Mutass utat, hogy a lépéseim a jóság, a szeretet és a békesség felé vezessenek.

A mai napon, hálát adok:

  • A létezésemért, mely lehetővé teszi, hogy részesüljek a világ csodáiban.

  • A szeretteimért, akik támogatnak és inspirálnak minden nap.

  • Az életért, mely tele van lehetőségekkel és megoldásokkal.

Én bőségben élek, én bőség vagyok. Az Univerzum végtelen forrása ma rám talál.

Kedves Karma, segíts, hogy a mai napon valóra váltsam a legnagyobb jómat. Köszönöm a bőséget, az áldásokat, és a szeretetet.

Az én szívem nyitott, az én lelkem már készen áll. Ma minden jó rám talál!

Ámen.


Ima a várva várt égi segítségért

Drága Mennyei Atyánk,

Köszönjük Neked, hogy hallod szívünk hívását,
Köszönjük, hogy sosem vagyunk magunkra hagyatva.
Név szerint ismered minden gyermeked,
És a Te kegyelmedben mindig bizakodhatunk.

Segíts, kérünk, hogy nyitott szívvel fogadjuk
Az égi segítséget, mely már úton van hozzánk,
Hogy türelmesen várjuk meg érkezését,
És hittel és békével telve lépjünk tovább.

Küldd el szent angyalaidat, hogy vigyázzanak ránk,
És erősítsd meg bennünk a reményt és a hitet,
Hogy még a legnehezebb időkben is tudjuk,
A Te szereteted és jóságod mindig velünk van.

Oszd meg velünk, Uram, a Te bölcsességedet,
Hogy észrevegyük a jeleket, melyeket küldesz,
Hogy soha ne veszítsük el a reményt és a hitet,
És mindig emlékezzünk: Te velünk vagy, mindörökké.

Ámen.


Csodálatos Ima az Akadályok Eltávolításához és a Félelmek Feloldásához

„Mennyei Atya, és Drága Angyalaim,

Hálával és szeretettel fordulok felétek ebben a pillanatban. Tudom, hogy mindig velem vagytok, és támogattok minden lépésemnél. Kérem a segítségeteket most, hogy elengedjem azokat a félelmeket és aggodalmakat, amelyek korlátoznak és akadályoznak engem.

Kérem az erőt és a bátorságot, hogy a félelmeim középpontjában találjam meg a reményt, és bízzak abban, hogy minden akadály el fog tűnni, és minden ami aggaszt, köddé válik. Kérem az angyalok segítségét, hogy segítsenek nekem az utam megvilágításában, és irányítsanak a legjobb lehetőségek felé.

Hiszek az univerzum erejében, és tudom, hogy mindig a legjobbat tervezi a számomra. Kérem, hogy segítsetek nekem ezt a tudást minden napon a szívemben hordozni, és segítsetek nekem egy jobb és fényesebb jövő felé haladni.

Köszönöm az áldásaitokat, az irányításotokat, és a végtelen szereteteteket.

Ámen.”


Ima a rossz dolgok elengedéséért és a lelki békéért:

Drága Mennyei Atya, Istenünk, az Ég és Föld Teremtője, aki megteremtetted a napot és az éjszakát, a csillagokat és az eget, a folyókat és a tengereket, és minden létezőt a földön, hozzád fordulok ma ebben az imában, kérve a Te bölcsességedet és vezetésedet.

Tudom, hogy az életemben vannak dolgok, amiket el kell engednem, és tudom, hogy vannak új lehetőségek és áldások, amelyekre nyitva kell lennem. Kérlek, segíts nekem a Te szemszögedből látni ezeket a dolgokat, és segíts nekem elengedni a múltamat és azt, ami már nem szolgál engem.

Kérlek, adj nekem erőt és bátorságot, hogy elengedjem a félelmeimet és a kételyeimet, és helyet adjak az életemben a szeretetnek, a békének és a boldogságnak. Segíts nekem megtalálni a belső nyugalmat és a lelki egyensúlyt, amire vágyom.

Tudom, hogy az angyalok mindig mellettem vannak, segítenek és támogatnak engem. Kérem, adj nekem képességet, hogy észre vegyem az angyalok jelenlétét az életemben, és engedd, hogy megnyissam a szívemet az ő útmutatásuknak.

Köszönöm, hogy mindig velem vagy, és köszönöm az összes áldást, amit adtál nekem.

Ámen.

Gábor, a béke követője


“Drága Olvasó! Amennyiben az általad olvasott angyali ima a szívedhez szólt és úgy érzed, hogy támogatni szeretnéd oldalunkat, lehetőséged van adományt küldeni a PayPalon keresztül. Keresd a ‘DONATE’ gombot weboldalunkon, és kövesd az egyszerű lépéseket. Minden támogatásért mély hálával és köszönettel tartozunk!”