Berci és a Bölcs Fák varázsa

Berci és a Bölcs Fák varázsa

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu, ahol a házak tarka kertekkel és virágzó fákkal büszkélkedhettek. A falu szélén élt egy kisfiú, Berci, aki minden reggel és este a kertben játszott, és barátságot kötött a természet minden csodájával.

Egy nyugodt estén, miközben a nap búcsúzóban volt, és az ég színei lassan a bíbor és az arany árnyalataiba borultak, Berci észrevett egy különleges fát a kertjük végében. Ez a fa magasabb és zöldebb volt, mint a többi, és a levelei között titokzatosan csillogtak a nap utolsó sugarai.

Berci közelebb lépett a fához, és ahogy odasimult a vastag törzséhez, egy mély, bölcs hang szólalt meg: „Üdvözöllek, Berci! Én vagyok Eldrin, a bölcs fa, és ma este egy különleges tanítást szeretnék veled megosztani.”

Berci kíváncsian hallgatta, ahogy Eldrin mesélt neki a természet összefüggéseiről, az évszakok változásáról, és arról, hogyan támogatja egymást minden élőlény a földön. Eldrin arra tanította Bercit, hogy minden cselekedetünkkel befolyásoljuk környezetünket, és hogy fontos a harmónia és a szeretet minden lépésünkben.

„Légy odafigyelő és gondoskodó,” mondta Eldrin. „Minden egyes lépésed, minden szavad és gondolatod hatással van a világra körülötted. Ha szeretettel és tisztelettel fordulsz a természet és mások felé, az visszahat saját életedre is!”

Berci figyelmesen hallgatta a bölcs fa mondatait, és ahogy beszélgettek, észrevette, hogy a fa körül apró fények gyülekeznek. Eldrin elmagyarázta, hogy ezek a fények azok a jó energiák, amiket az emberek és az állatok küldenek a világegyetemnek, amikor szeretettel és összhangban élnek.

Mikor Berci hazaért, mély tanulsággal, és új tudással a szívében, alig várta, hogy megossza tapasztalatait családjával. Aznap este, amikor lefeküdt aludni, Berci úgy érezte, hogy mélyebb kapcsolatot alakított ki a természettel, és elhatározta, hogy mindig igyekszik szeretet és tisztelet által élni.

És így történt, hogy Berci minden este visszament Eldrinhez, és minden alkalommal egy új tanítást kapott. A falubeliek hamarosan észrevették a változást Bercin, és ő maga is példakép lett más gyerekek számára, akik azután szintén gyakrabban jártak természetbe, és figyeltek a bölcs fák tanításaira.

Berci ahogy nőtt, úgy tanult egyre többet a természetről és annak misztikus varázslatairól. És ha a bölcs fák még mindig suttognak a szélben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Berci még mindig hallgatja őket, és tanul tőlük!

Gabriella

Berci és az éjszakai csillagok üzenete